งานติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ

งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา Metal Sheet กระเบื้องโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส