-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น TS (STEAM)
-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น TSA (MONOFLOW)