-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่นTL (HEATING & COOLING)
-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่นTLA (MONOFLOW)
-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่นTLB (DUOFLOW)