ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น SNH (STEAM)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น SNH (DUOFLOW)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น SNHF (DUOFLOW)