ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น NW (AIR & OIL)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น NWA (MONOFLOW)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น NWB (DUOFLOW)