ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น NAR (STEAM)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น NAR (DUOFLOW)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น NARF (DUOFLOW)