ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น EQ (COLLING WATER)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น EQA (MONOFLOW)
ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น EQB (DUOFLOW)