ผลิตภัณฑ์ขัดผิวและเทปกาว (Abrasives and Tapes and Adhesive
-Coated Abrasives
-Scotch-Brite
-Grinding & Cutting
-Box Sealing Tapes
-Single Coated Tapes
-Double Coated Tapes
-Industrial Adhesive