เครื่องมืออุตสาหกรรม (Industrial Tools)
-Hand Tools SATA
-Hand Tools Nicholson
-Drilling RUKO
-Pneumatic SP Air
-Pneumatic Dynabrade